Guo Fangfang, Xin Xin Hostel. Beijing. 2007
Wu Xiaojie, Jin Du Hotel, Benxi, Liaoning. 2007
StandardRoom03.jpg
StandardRoom04.jpg
StandardRoom05.jpg
StandardRoom06.jpg
StandardRoom07.jpg
StandardRoom08.jpg
StandardRoom09.jpg
StandardRoom10.jpg
StandardRoom11.jpg
StandardRoom12.jpg
StandardRoom13.jpg
StandardRoom14.jpg
StandardRoom15.jpg
StandardRoom16.jpg
prev / next